Szanowni Państwo,

Jatczak Nieruchomosci Jacek Jatczak w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgody z umową oraz obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Jatczak Nieruchomości Jacek Jatczak z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk, NIP 584-134-99-56.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) , c), f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji umowy.

Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późń.zm.).

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych,

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem:

  1. Telefonu: +48 601 134 009, +48 606 723 440,
  2. E-mail: biuro@jatczaknieruchomosci.pl